vineri, 30 septembrie 2016

RODICA ELENA LUPU - Bucureşti - judeţul Teleorman - judeţul Dolj - am ajuns la Bechet...Bucureşti - judeţul Teleorman - judeţul Dolj - am ajuns la Bechet... de-a lungul Dunării, care la aceste ore din zi are apele liniştite. „Între fluviile care au renume şi care sunt navigabile când vii de la mare este şi Istrul...” – nota Herodot din Hlicarnas în istorii, cea mai veche descriere a ţinuturilor de la Dunărea de Jos; Publius Ovidius Naso remarca şi el că: ... „Danubiu-i cel mai mare,/ Mai jos de Nil să fie, el nu vrea nicidecum.”
Dunărea străbate pe teritoriul României ultimii 1072 de kilometri încheindu-şi calea prin Deltă – cea mai reprezentativă de pe bătrânul continent şi una dintre cele mai complexe din lume. 
Valea Dunării s-a format pe porţiuni, în diferite etape, în urma dispariţiei lacurilor din bazinul Vienei, Câmpia Panonică şi Câmpia Română, căpătând înfăţişarea de astăzi la începutul cuaternarului. Intrând în porţiunea îngustă de la Baziaş, începe cursul inferior al Dunării, peste o mie de kilometri care formează graniţa, iar pe porţiunea dintre Călăraşi şi Galaţi, curge pe teritoriul României. 
Dunărea... Valurile Dunării...  barca pe valuri pluteşte uşor... 
 Fragment din ROMÂNIE, PLAI DE DOR
de Rodica Elena Lupu
 Editura ANAMAROL, 2004
ISBN: 973-86907-0-6

11 comentarii: