duminică, 20 mai 2018

Rodica Elena Lupu - Lansare romanul CLIPE ÎN DOI - la Universitatea Româno-Americană - Uniunea Internaţională a Femeilor Române - iunie 2012

https://1-cultural.blogspot.ro/2012/07/unifero-activitati-sectiunea-lansare.html

joi, 5 iulie 2012

UNIFERO- Activităţi-secţiunea ,,lansare carte"-Bucureşti 

23-iunie 2012.


La Universitatea Română-Americană din bd. Expozitiei nr.1 B, 

Bucuresti, în zilele de 23-24 iunie 2012, s-au desfăşurat lucrări 
pe secţiuni printre care lansări cărţi. 
Dintre acestea voi prezenta romanul ,,CLIPE ÎN DOI" 
al scriitoarei Rodica Elena Lupu
editată la Editura ANAMAROL, 2012. 


Cartea începe cu prezentarea domnului Radu Cârneci 
care ne oferă câteva informaţii despre autoarea romanului.,, 
Poetă şi prozatoare de succes, doamna Rodica  Elena Lupu 
se prezintă cititorilor ca o creatoare de inspiraţie contemporană, 
tratând- cu har şi îndrăzneală- o serie de teme interesante, 
dând o atenţie aparte iubirii şi aspectelor psihologice ale acesteia.
Dacă poezia sa se caracterizează prin simplitate şi sinceritate, 
cu o zicere caldă, de preţuire pentru om şi natură- vezi cărţile 
,,Voi trăi.... Clipa", ,, Autoportet", .. Între anotimpuri", 
,, Cât mai e vremea" şi alte câteva, romanele sale 
abordează relaţii mai deosebite dintre cupluri şi grupe umane, 
tratându-le cu 
bună pricepere, reuşindu-i profunde analize psiho-sociale, cu care 
îşi captează cititorii. Aici s-ar aşeza romanul            
,, Glasul inimii"- un fel de saga românească- aflat la 
a doua ediţie;
tot în acest spaţiu se pot situa titlurile: ,
, Mâna destinului ", ,, Eterna poveste", dar şi recentul roman 
,,Mister", scris alert, cu o subliniată tentă poliţistă, ce se poartă 
atât de mult azi în proza contemporană, demn de un bun 
scenariu de film.
Scriitoarea Rodica Elena Lupu este şi un excelent editor, 
conduce casa de editură  ,, ANAMAROL" cu o susţinută 
producţie de carte; precum şi susţinuta-i muncă de om de radio; 
avem aşadar un profil exemplar al omului cultural, atât de necesar 
timpului de faţă." Radu Cârneci decembrie 2011
Din scrierea autoarei  Rodica Elena Lupu redau:
,,Oamenii se înşală când cred că încetează să se îndrăgostească. 
Acceptăm, cu fiecare nouă etapă, încă o dată şi încă o dată, 
condamnarea iubirii, singura şansă de a ne feri de bătrâneţe.
Pentru fiecare pas, pentru fiecare an, pentru fiecare vârstă 
există o fereastră deschisă prin care să intre o adiere îndrăgostită. 
Există iubiri feciorelnice, iubiri caste, iubiri ingenue, care se mulţumesc 
să vâneze fără păcat. Există iubiri pătimaşe, iubiri înnebunite 
de dorinţă, iubiri acaparatoare, iubiri feroce. Există iubiri 
de o noapte sau de un minut, există iubiri de o vară, de o toamnă, 
de o iarnă, sau de o primăvară, de un an sau mai mult. 
Iubiri definitive,ireversibile, pentru toată viaţa... Clipe în doi. 
Indiferent cât ar dura condamnarea la dragoste,
 o străfulgerare, o clipă, o eternitate, 
sentimentele sunt supuse rostogolorii. (...)
Miracolul iubirii înseamnă fericire, îndoială, dorinţă, gelozie, 
curiozitate, exuberanţă. Cum am putea trăi fără toate acestea? (...) 
Puritatea ademeneşte sentimentele, fericirea se lasă 
prinsă-n laţ măcar o secundă, cât să poţi striga: 
Clipa în doi....... Iubesc!
............................................................................................................................................................ 
Tot la Editura ANAMAROL 2012, din Bucureşti a fost editată 
de către Rodica Elena Lupu  cartea 
,, VISUL UNEI FEMEI CU ALINA",  semnată de Alina Arbajter

VISUL UNEI FEMEI, de Alina Arbajter, editor Rodica Elena Lupu, 2011, editura ANAMAROL, apreciată şi solicitată pentru a fi pe raftul Bibliotecuii Naţionale din Germania.

Cartea a fost solicitată de Biblioteca Natională Leipzig din Germania printr-o scrisoare, trimisă pe adresa Editurii ANAMAROL de către directorul acesteia. Aceasta carte a fost editară de mine în anul 2011,ISBN: 978 606 8049 - 71-7.
Felicitări, Alina Arbajter!

sâmbătă, 19 mai 2018

Editor Rodica Elena Lupu - Cărţi lansate la libraria Eminescu, Bucuresti - Aşa a fost să fie, de Ion Dodu Bălan, Cărţile prietenilor mei, de Ion Brad, Ferestre colorate, de Rodica Elena Lupu


De la stânga la dreapta Mariana Mion Pop, Radu Cârneci, Ion Brad, Ion Dodu Bălan, Rodica Elena Lupu, Paul Surugiu - Fuego, George Corbu, Octavian Ursulescu, Geta Vodislav, director librărie, Elena Bălan, Victoria Florescu

De la stânga la dreapta Mariana Mion Pop, Radu Cârneci, Ion Brad, Ion Dodu Bălan, Rodica Elena Lupu, Paul Surugiu - Fuego, George Corbu,  Emil Lungeanu, Mircea Chelaru

vineri, 18 mai 2018

După lansare de carte...editor Rodica Elena Lupu


După lansarea cartii "Însemnele nopții - sonete", autor Adrian Erbiceanu. Librăria M. Eminescu, București. De la stânga la dreapta, Dr. Veronica Maria Florescu, poetul Ion Horea, scriitorul Radu Cârneci, Geo Stroe (Fundația Academia DacoRomână) şi eu, iar autorul cărţii este şi cel din spatele aparatului de fotografiat. În vitrina din stânga sunt expuse exemplare ale volumului mai sus menționat.

marți, 15 mai 2018

Jurnalistul şi celebrul om de televiziune Cristian Ţopescu a încetat din viaţă. Dormi în pace Cristian Ţopescu! - În anul 2010, Cristian Ţopescu mi-a înmânat Premiul Special pentru Promovarea Culturii - Gala Celebrităţilor România


CELEBRITĂŢILE ANULUI, proiect realizat şi prezentat de CRISTIAN ŢOPESCU, şi MIHAELA ŞERBAN, aceasta fiind una dintre cele mai de success şi apreciate gale din România, deoarece cuprinde 100 de nominalizări, cei mai celebrii români, dintre care au fost premiaţi doar o parte, potrivit votului publicului şi al juriului.
PROFESSIONAL CELBRITY, studioul de CINEMATOGRAFIE SAHIA FILM, sub egida MINISTERULUI CULTURII şi SPORT ART, au adus în atenţia publicului celebrităţile anului 2010.
PREMIUL SPECIAL PENTRU PROMOVAREA CULTURII  
RODICA ELENA LUPU

Măreţul act, cu putere de lege şi plebiscit, de la Alba Iulia, fără seamăn în analele istoriei, este democratic prin formă şi fond. / Rodica Elena Lupu, editor - Editura ANAMAROL, 2018


Fragment din prefaţă:
...Cuvântul entuziast şi răspicat al celor 100 000 de oameni adunaţi pe „Câmpul lui Horia” de la Alba Iulia, consfinţea şi din punct de vedere politic o unitate de viaţă, de limbă şi de cultură, care dăinuia de peste două mii de ani.
Timp de secole, cele trei ţări româneşti, Moldova, Muntenia, Transilvania, deşi despărţite politic, au cunoscut o dezvoltare în multe privinţe analogă, iar legăturile dintre ele, economice, religioase, culturale, erau dintre cele mai strânse, încât nimic nu le despărţea, afară de interesele puterilor dominante.
Era inevitabil ca aceste interese să cedeze o dată şi o dată în faţa luptei maselor şi a conducătorilor luminaţi.
Prima biruinţă pe calea unităţii naţionale se câştigă la 24 ianuarie 1859, când Ţara Românească şi Moldova devin Principatele Unite pentru ca doi ani mai târziu să se numească România şi în 1877 să-şi proclame independenţa de stat.
În aceste condiţii, devenea cu atât mai nefirească şi cu atât mai odioasă menţinerea unei însemnate părţi a poporului român sub stăpânirea chezaro - crăiască.
Numeroase semne nu mai lăsau nicio îndoială asupra faptului că, în condiţiile prielnice, românii ardeleni, reprezentând majoritatea populaţiei ţinuturilor intracarpatice, îşi vor manifesta cu fermitate hotărârea de a se uni cu fraţii lor de dincolo de munţi, realizând pe veci unirea prefigurată a lui Mihai Viteazul.
Clipa Unirii a sosit la sfârşitul primului război mondial.
Învinsă de contradicţiile care o măcinau din interior şi de loviturile din afară, monarhia austro-ungară s-a destrămat, iar masele populare n-au întârziat să-şi spună răspicat cuvântul. Venind din toate colţurile ţinuturilor româneşti din lăuntrul arcului Carpaţilor, la Alba Iulia, s-a pecetluit pe „Câmpul lui Horia”, din preajma Cetăţii pătimirii şi a triumfului românimii, actul solemn al voinţei nestrămutate şi unanime a tuturora, care glăsuia şi a glăsuit mereu peste veacuri:
Adunarea Naţională a tuturor românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Românească, adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba Iulia, în ziua de 18 noiembrie stil vechi, 1 decembrie, stil nou, decretează unirea acelor români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii în România...”.
Visul de veacuri s-a împlinit.
Ideea cea milenară a devenit o realitate.
Măreţul act, cu putere de lege şi plebiscit, de la Alba Iulia, fără seamăn în analele istoriei, este democratic prin formă şi fond.
Ziua de 1 Decembrie a devenit Ziua Naţională a României ...


A consemnat, editor Rodica Elena Lupu

joi, 10 mai 2018

Rodica Elena Lupu - Mănăstirea Râmeţ Judeţul Alba


”Grădina raiului din Apuseni”, mănăstirea Râmeț este monument istoric cu cod LMI AB-II-a-A-00386. 
Aşezământul este printre cele mai vechi mănăstiri ortodoxe din Transilvania, după unii autori chiar de la începutul sec XIII , are prima dată certă anul 1376. Toponimul Râmeţ ar deriva de la Eremit=pustnic, concluzia fiind că a fost întemeiată de călugării retraşi în sihăstrie la adăpostul stâncilor de aici.