luni, 12 septembrie 2016

AŞA A FOST SĂ FIE, (însemnări, evocări, aprecieri critice), de ION DODU BĂLAN - Editor, tehnoredactare RODICA ELENA LUPU - Editura ANAMAROL, 2014


Coperta George Roca


Pe ansamblu, viaţa mea a fost, ca a multor oameni harnici şi răzbătători, cu zile însorite, dar şi cu zile înnorate sau chiar viscolite, o viaţă cu suişuri şi coborâşuri, cu bucurii şi necazuri mai mari sau mai mici.
Eu am făcut tot ce mi-a stat în putere să rămân echilibrat, echidistant, dar nu insensibil la păsurile semenilor noştri, pe care i-am ajutat cum am putut, fie şi numai cu un sfat, o sugestie, o povaţă, cu scopul de a-i ajuta să depăşească unele greutăţi ale vieţii şi să se menţină pe calea cea dreaptă.

M-am străduit să fiu eu însumi, statornic în idealurile mele umaniste, neschimbător şi neinfluenţabil, în funcţie de cum adia vântul. Mi-a plăcut să îmi exprim liber gândurile (în măsura în care acest lucru era posibil), iar ca orientare politică am fost şi am rămas un intelectual cu vederi de stânga, mereu atent la suferinţele ţării. De aceea, am militat pentru dreptate socială autentică, reală, care să cuprindă toate păturile sociale, ţărani, muncitori, intelectuali. (...)

Prof univ.dr. Ion Dodu Bălan

Editura ANAMAROL, 2014
ISBN: 978-606-640-103-6


13 comentarii: