sâmbătă, 10 septembrie 2016

CLIPA / IL MOMENTO, ediție bilingvă, română/italiană, poeme de RODICA ELENA LUPU - Editura ABNAMAROL, 2011 - editor/ tehnoredactare/coperta RODICA ELENA LUPU, traducerea în limba italiană MARIANA MION POPNota traducătorului
Am  acceptat să traduc poezia doamnei Rodica Elena Lupu, privind-o și scultând-o cum recită, reușind astfel să înțeleg adevărata pasiune și entuziasmul ascuns în versurile sale.
Profunzimea  sentimentelor sale a ieșit la iveală printre lacrimi și cuvinte: ”Acestea sunt versurile mele!“ (Nuremberg decembrie 2010), când am tradus și citit în limba italiană o poezie dedicată mamei. Poezia putea aparține oricărui poet prezent la cenaclu.
Poezia  doamnei Rodica Elena Lupu este a Ei și a tuturor; ea dă voce la ceeace este divin în fiecare dintre noi, toți și fiecare, fii de Dumnezeu, purtați în pântec și dăruiți vieții de propria mamă.
Foarte exigentă cu mine însumi, nu  traduc poezie fără a-l cunoaște personal pe autor, recitându-și propriile versuri, înțelegând astfel profund mesajul pe care-l transmite.
Și cum exprimarea poetică în minunata limbă a lui Dante, nu este un lucru ușor, am invitat-o pe Poetă să analizăm împreună  detaliile fiecărei  poezii.
Unele expresii găseasc corespondențã în forme diverse, ex. «dor» a fost tradus prin nuanțarea sentimentului în context; dar «îmi  plânge lacrima» , «sfera nopții» din dorința autoarei poeziei, expresia a fost tradusă mot-à-mot.
Așadar, traducerea a fost făcută cu participare sufletească, fără să se țină seamă de o strictă formă metrică, ci mai mult, pe pragmatică.
Versurile doamnei Rodica Elena Lupu vor dăinui peste veacuri; sunt profunde și se doresc a fi un testament  „de sentimente trăite„ lăsat cititorilor săi, la a căror acuratețe, pentru cititorii în limba italiană, am contribuit și eu cu tot sufletul.

Nota del traduttore
Se ho deciso di tradurre le poesie di Rodica Elena Lupu, è proprio perché guardandola e ascoltandola, sono riuscita a carpire impegno, passione ed entusiamo nascosti nelle sue rime.
 La profondità dei suoi sentimenti li ha svelati tra lacrime e parole: “QUESTI, SONO I MIEI VERSI!” (Norimberga, nel dicembre 2010) quando ho tradotto e letto in italiano una poesia dedicata alla madre. La poesia poteva essere firmata da qualsiasi poeta presente al cenacolo.
La poesia della signora Lupu è Sua ed di tutti, dando cosi voce a quanto di divino c’è in ciascuno di noi, figli di Dio, tutti e ciascuno, portati in grembo e alla vita dalla propria madre.
Essendo molto esigente con me stessa, non traduco poesie senza conoscere di persona l’autore.
Desidero sentire la voce dell’autore e capire il messaggio che vuole trasmettere.
Poiché tradurre poesia nel prezioso linguaggio dantesco non è molto facile ho invitato la poetessa ad analizzare  assieme, nel dettaglio ciascuna poesia.
Alcune espressioni trovano corrispondenza sotto forme diverse: es. «dor»  trova ottima traduzione in contesto; ma, per  «îmi plânge lacrima» , «sfera nopții» la traduzione è mot-à-mot, cosi come la poetessa desidera che sìa  riportato.
Cosi, la traduzione è stata eseguita con la partecipazione dell’anima, senza tenere conto della metrica della poesia in italiano, ma piuttosto, della pragmatica. 
I versi della signora Lupu sono per sempre; sono profondi e si vuole che restino come  testamento „di sentimenti vissuti „ai suoi lettori, alla cui cura, per i lettori in lingua italiana, ho contribuito anch’io di tutto cuore.

Prof. univ, dr. Mariana  MION POP
Veneția, 11 febr. 2011 


8 comentarii: