sâmbătă, 25 februarie 2017

Rodica Elena Lupu - În urmă cu 200 de ani oficial s-a deschis Muzeului Naţional Brukenthal din SibiuÎn urmă cu 200 de ani oficial s-a deschis Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu. Acesta este cel mai vechi muzeu din ţara noastră, unul dintre primele înfiinţate în Europa şi cel mai mare din sud-estul Europei. Muzeul a fost înfiinţat de juristul de origine săsească şi mare colecţionar de artă, fostul Guvernator al Marelui Principat al Transilvaniei, Samuel von Brukenthal, născut la 26 iulie 1721, la Nocrich, acum localitatea fiind în judeţul Sibiu.


Menţionat pentru prima dată în documente cu numele Hermannstadt în 1366, oraşul a cunoscut în evul mediu o însemnată dezvoltare meşteşugărească şi comercială, întreţinând legături intense şi neîntrerupte cu Ţara Românească şi cu Moldova, unde negustorii sibieni îşi desfăceau cea mai mare parte a mărfurilor lor.
În secolul 19 oraşul Sibiu  a fost un important centru economic, politic şi cultural al românilor din Transilvania, în timpul revoluţiei din 1848-1849, aici s-a aflat sediul Comitetului naţional român şi s-a înfiinţat, în 1861 „Asociaţia transilvană pentru literatura română şi cultura poporului român”- Astra. Aici au apărut numeroase gazete şi reviste româneşti: Telegraful român, Transilvania, Tribuna.
Oraşul Sibiu adăposteşte un bogat tezaur de monumente istorice: importante resturi din sistemul de fortificaţii, medievale: Turnul olarilor, Turnul dogarilor, Turnul fierarilor, Bastionul roşu, biserica evanghelică, valoros edificiu în stil gotic, în care se păstrează picturi murale din 1445, monumente funerare şi obiecte de artă religioasă, orgă renumită, Turnul sfatului, vechile prăvălii din piaţa mică, palatul Brukenthal, importnt edificiu în stil baroc în care este instalat complexul muzeistic cu acelaşi nume, unul din cele mai vechi muzee din Europa, cu valoroasele sale obiecte de artă.
Consilier intim al Mariei Tereza şi guvernator al Transilvaniei între 1777-1787, Samuel Brukenthal, s-a opus reformelor împăratului Iosif al II-lea, concepute în spiritul absolutismului luminat. Muzeul Brukenthal, muzeu cu profil republican, are la origine colecţia baronului Samuel Brukenthal, organizată muzeistic şi inaugurată în 1790. După ce colecţia a intrat în patrimoniul statului, ea a fost îmbogăţită cu un important număr de lucrări de artă din secolele 19-20: Aman, Grigorescu, Luchian, Pallady. Printre cele mai valoroase opere ale muzeului se numără picturi de Rubens, Van Dyck, Tiziano, Cranach şi de alţi pictori flamanzi, olandezi, germani, francezi, spanioli. Este bine reprezentată şcoala de pictură austriacă din secolele 16-19, ca şi pictura transilvăneană din secolele 18-19. Muzeul complet renovat şi reorganizat, cuprinde şi o importantă secţie de artă populară, colecţii de etnografie, de artă din epoca orânduirii feudale, secţii de istorie, precum şi o bibliotecă deosebit de bogată în incunabule, documente şi tipărituri vechi.
Saloanele baroc ale celebrului Muzeu Bruckenthl, au găzduit in anul 2004 într-o atmosferă de elevată sărbătoare a minţii, o inedită colecţie de gravură ce conţine piese originale din opera gravorului german Albrecht Durer. Lucrări originale mai mult sau mai puţin cunoscute publicului au fost prezentate în cadrul unui eveniment cultural fără precedent, pentru această parte a Europei. Operele fac parte dintr-o colecţie personală întemeiată, potrivit organizatorilor, într-o perioadă de peste 20 de ani de către un doctor german din Osnabruck, cel care a şi donat mai târziu mapele cu lucrări de Durer Fundaţiei Niedersachsen din Germania. Ca şi piesele gravorului, întreaga poveste a colecţiei personale Liebmann, prezentă la Sibiu, a fost una fascinantă.
Prinţul Dominik von Koenig, reprezentantul Fundaţiei Niedersachsen, ce a însoţit colecţia în România şi a făcut vernisajul expoziţiei de la Sibiu, îşi amintea de propria-i surprindere în faţa mapelor deschise ce conţineau zeci de piese, după ce dăduse curs unei invitaţii primite de la, aparent, un cetăţean obişnuit al oraşului Osnabruck. Dorinţa donatorului a fost aceea de a pune la dispoziţia concitadinilor săi posibilitatea de a vedea lucrările lui Albrecht Durer, iar mai târziu, colecţia – completată şi cu alte piese din alte surse – a devenit una dintre principalele atracţii ale Muzeului de Artă din oraşul german. Organizatorii germani ai expoziţiei au ţinut să remarce faptul că lucrările sunt expuse a doua oară în străinătate, după Cracovia, Polonia şi că ambianţa deosebit de selectă a Palatului Brukenthal de la Sibiu accentuează farmecul unor lucrări ce te transportă – ca privitor – în lumea pestriţă a Evului Mediu târziu occidental. La Sibiu a fost expus în aceste zile însuşi Durer, personajul extravagant al unor vremuri puţin potrivite unui asemenea stil de viaţă, cel care frecventa deopotrivă înaltele cercuri ale societăţii germane a vremii şi străzile pline de noroi şi promiscuitate ale oraşelor occidentale. În cadrul unui eveniment expoziţional unic, erau expuse aici lucrări din toate perioafele de creaţie ale artistului german, exponente ale tuturor influenţelor ce au marcat creaţia gravorului: Renaşterea secolului 15 şi frământările unei perioade de adânci schimbări religioase şi politice.
Tot la Sibiu se află catedrala ortodoxă în stil pseudobizantin, Parcul Dumbrava, cu originalul său muzeu al tehnicii populare. Acestea sunt numai câteva dintre obiectivele de real interes turistic ale unui oraş – el însuşi oraş turistic.

Fragment din Românie, plai de dor
de Rodica Elena Lupu
Editura ANAMAROL, 2004
                             

14 comentarii: