duminică, 11 noiembrie 2018

Editor Rodica Elena Lupu - debut literar Picură sufletul, de Carmen Melania Munteanu - Editura ANAMAROL, Bucureşti, 2018


Tehnoredactare/coperta Rodica Elena Lupu

(...) I-am urmărit activitatea pe reţele de socializare și mi-am dat seama de atmosfera lirică, în spațiul căreia versul prinde contur, culoare și chemarea vieții, cu toate ineditele ei surprize.
Ceea ce scrie Carmen Melania Munteanu aduce prospețime în expresia liricii şi a prozei românești, e într-un stadiu de căutare a unor noi perspective.
Elemente din ţara în care a văzut lumina zilei şi din cea adoptivă, apar cu alte tonalități și prin alte căutări de filtre spirituale.
În cadrul acestor frământări ale sale, se conturează o personalitate lirică, ai cărei sorți de izbândă se precizează tot mai mult, spre o evidentă împlinire.
Scrierile Melaniei Carmen Munteanu. marchează un salt înainte și înseamnă mult pentru aspectul poeziei şi al prozei noastre, aspect ce se precizează tot mai viu și care apropie pe om de sufletul lui.
Din prefaţa cărţii: 
Rodica Elena Lupu
Scriitor, editor
Bucureşti, 2018

2 comentarii: