duminică, 6 mai 2018

VREMEA NEMERNICILOR, de Sergiu-Marian D. Găbureac - Editura ANAMAROL, 2018


Editor Rodica Elena Lupu
Coperta / tehnoredactare Sergiu-Marian D. Găbureac
Iubirea de ţară este iubirea meleagurilor noastre: a Munţilor Carpaţi, a Dunării, a podişurilor, a câmpiilor mănoase, a Mării Negre, a Deltei Dunării, a climei, a anotimpurilor, naşterea unei culturi aparte a neamului nostru, având la bază un tip particular de suflet omenesc, o limbă unică, un port unic. În cadrul culturii se împletesc toate cele de mai sus şi dau naştere unei arhitecturi aparte, unei muzici aparte a românilor, unei poezii specifice neamului nostru, unei creaţii literare aparte şi aşa mai departe. Inclusiv credinţa noastră ortodoxă are un specific românesc, fără însă a ieși din universalitatea ortodoxiei.

Rodica Elena Lupu

8 comentarii: