luni, 7 mai 2018

Domnul prof. univ Ion Dodu Bălan ne-a părăsit. Odihniţi-vă în prezenţa Domnului Dumnezeu! Amin!


Acasă la domnul prof. univ Ion Dodu Bălan, bucurs de apariţia cărţii -foto Elena Bălan Osiac
Profesorul universitar, critic şi istoric literar Ion Dodu Bălan, s-a născut pe 5 octombrie 1929, în satul Vaidei, judeţul Hunedoara. A urmat cursurile primare la şcoala din localitatea natală. Şi-a continuat studiile la liceul din Orăştie, iar ultimele clase la prestigiosul colegiu „Sfântul Sava” din Bucureşti, unde a obţinut diploma de bacalaureat. A absolvit, în 1953, Facultatea de Filologie, la Universitatea din Bucureşti. Imediat după obţinerea diplomei de licenţă, Ion Dodu Bălan şi-a început cariera didactică universitară ca asistent la Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti, desfăşurând, totodată, o susţinută activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul istoriei şi criticii literare.
Între anii 1967-1969, a fost profesor la Facultatea de Litere a Universităţii din Toulouse, Franţa, unde a ţinut cursuri de limbă, literatură şi de civilizaţie românească. În anul 1968, după elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat, a obţinut titlul de doctor în filologie. Când a îndeplinit exigenţele legii învăţământului superior (un anumit număr de lucrări publicate şi de ani de experienţă didactică), a obţinut gradul de profesor universitar titular la Facultatea de Filologie – Bucureşti. După ani, a deţinut funcţia de şef al catedrei de literatură română şi universală din facultatea menţionată şi cea de Rector al Universităţii Bucureşti. În paralel, a desfăşurat o bogată activitate de cercetare ştiinţifică şi publicistică, colaborând la diverse reviste din ţară. Câţiva ani (1961-1968) a fost redactor-şef adjunct al revistei literare „Luceafărul”. În plan cultural, a ocupat, timp de 8 ani, funcţia de vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă (echivalentul actualului Minister al Culturii), unde a sprijinit cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea editurilor şi publicarea, prin intermediul acestora, a numeroase opere reprezentative, de referinţă, din literatura română şi universală. Totodată, a îndeplinit şi funcţia de vicepreşedinte al Comisiei române a UNESCO, prin care a promovat cultura naţională şi a militat pentru strângerea relaţiilor de colaborare culturală internaţională. De-a lungul anilor, Ion Dodu Bălan a elaborat şi publicat peste 25 de cărţi de critică literară, de istoria literaturii române, eseuri, proză, poezie. Merită a fi menţionate două lucrări: „La politique culturelle en Roumanie”, publicată de editura UNESCO din Paris şi alta, în engleză, „A Concise History of Roumanian Literature”, 1981. Ion Dodu Bălan a fost distins cu mai multe premii, dintre care menţionăm: premiul „B.P. Hasdeu” al Academiei Române pentru lucrarea de istorie şi critică literară, monografia „Octavian Goga” şi premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru o lucrare în proză.
A publicat câteva volume de poezii care s-au bucurat de o caldă primire. Cea mai recentă lucrare, „Aşa a fost să fie”, publicată în 2014 la prestigioasa editură ANAMAROL, în care, după ce menţionează cele mai semnificative momente din viaţa şi din activitatea sa profesională, sunt evocate, dintr-o perspectivă critică şi sentimentală, numeroase figuri reprezentative ale culturii române. Toată viaţa a militat, prin scrierile sale, prin contactele interumane şi conferinţele publice, pentru cunoaşterea şi promovarea valorilor culturale româneşti, atât în ţară, cât şi în străinătate.
A debutat editorial cu studiul „Influențe folclorice în poezia noastră actuală” (1955).
Dintre numeroasele volume publicate: „Influențe folclorice în poezia noastră actuală”; „Delimitări critice”; “Octavian Goga”; „Octavian Goga”, ediția a doua şi a a treia; „Valori literare”; „Condiția creației”; „Cuvintele au cuvântul”; „Ethos și cultură sau Vocația tinereții”; „La Politique culturelle en Roumanie”, Paris; „Copilăria unui Icar”; „Artă și ideal”; „În focarul timpului”; „Neliniștea fântânii”; „Constelații diurne”; „Resurecția unui poet: Aron Cotruș”; „Arbori pentru veșnicii”; „Țara omeniei și oamenii săi”; „Ioan Slavici sau Roata de la Carul Mare”; „Pietre pentru templul lor”; „Peisaj interior”; „Ei l-au cunoscut pe Aurel Vlaicu”; „Repere critice”; „Momente ale liricii românești în secolul XX”. Numeroase ediții în calitate de coordonator sau editor (prefaţă, introducere, postfaţă).
Apariţii în antologii Editura ANAMAROL, 2012-2017: Scripta manent, proză, vol. 2-8; “Simbioze lirice”, vol. 6-14,  “Simfonia poeziei”, multilingvă, vol.1, “Întâlnirea poeţilor”, multilingvă vol. 1 şi 2; “Carmen”, antologie lirică, mai multe volume, "Verba volant, scripta manent", proză, mai multe volume, antologator / editor  Rodica Elena Lupu.

Prof. univ. Elena Bălan-Osiac

Prof. univ. Ion Dodu Bălan, lansare cărţi Editura ANAMAROL, editor Rodica Elena Lupu, invitat Fuego
Radu Cârneci, Ion Brad, Ion dodu Bălan, Rodica Elena Lupu - Editura ANAMAROL 
11 iunie 2015, lansare cărţi.
Ion Brad, Ion Dodu Bălan, rodica Elena Lupu, Fuego, George Corbu, Octavian Ursulescu, Emil Lungeanu, Elena Bălan Osiac 
Lansare cărţi Editura ANAMAROL, editor Rodica Elena Lupu.
AŞA A FOST SĂ FIE, de Ion dodu bălan, CĂRŢILE PRIETENILOR MEI, de Ion Brad şi FERESTRE COLORATE de Rodica Elena Lupu

4 comentarii: