vineri, 4 mai 2018

Editor Rodica Elena Lupu - Lecturi particulare, de Ion Brad, volumul 2 - Editura ANAMAROL, mai, 2018


Editor / tenhoredactare Rodica Elena Lupu
Coperta Mariana Sorescu
Veritabilă călătorie în trecut și în prezent, remarcabil „zigzag” prin spațiul creatorilor, noua apariție editorială, de indiscutabilă originalitate, demonstrează încă o dată, dacă mai era nevoie, că acest patriarh al literelor, dl. Ion Brad continuă să fie o nesecată fântână din care harul său scriitoricesc ne procură din când în când noi și noi bucurii.
Recenzie de Florentin POPESCU

4 comentarii: