duminică, 20 mai 2018

Rodica Elena Lupu - Lansare romanul CLIPE ÎN DOI - la Universitatea Româno-Americană - Uniunea Internaţională a Femeilor Române - iunie 2012

https://1-cultural.blogspot.ro/2012/07/unifero-activitati-sectiunea-lansare.html

joi, 5 iulie 2012

UNIFERO- Activităţi-secţiunea ,,lansare carte"-Bucureşti 

23-iunie 2012.


La Universitatea Română-Americană din bd. Expozitiei nr.1 B, 

Bucuresti, în zilele de 23-24 iunie 2012, s-au desfăşurat lucrări 
pe secţiuni printre care lansări cărţi. 
Dintre acestea voi prezenta romanul ,,CLIPE ÎN DOI" 
al scriitoarei Rodica Elena Lupu
editată la Editura ANAMAROL, 2012. 


Cartea începe cu prezentarea domnului Radu Cârneci 
care ne oferă câteva informaţii despre autoarea romanului.,, 
Poetă şi prozatoare de succes, doamna Rodica  Elena Lupu 
se prezintă cititorilor ca o creatoare de inspiraţie contemporană, 
tratând- cu har şi îndrăzneală- o serie de teme interesante, 
dând o atenţie aparte iubirii şi aspectelor psihologice ale acesteia.
Dacă poezia sa se caracterizează prin simplitate şi sinceritate, 
cu o zicere caldă, de preţuire pentru om şi natură- vezi cărţile 
,,Voi trăi.... Clipa", ,, Autoportet", .. Între anotimpuri", 
,, Cât mai e vremea" şi alte câteva, romanele sale 
abordează relaţii mai deosebite dintre cupluri şi grupe umane, 
tratându-le cu 
bună pricepere, reuşindu-i profunde analize psiho-sociale, cu care 
îşi captează cititorii. Aici s-ar aşeza romanul            
,, Glasul inimii"- un fel de saga românească- aflat la 
a doua ediţie;
tot în acest spaţiu se pot situa titlurile: ,
, Mâna destinului ", ,, Eterna poveste", dar şi recentul roman 
,,Mister", scris alert, cu o subliniată tentă poliţistă, ce se poartă 
atât de mult azi în proza contemporană, demn de un bun 
scenariu de film.
Scriitoarea Rodica Elena Lupu este şi un excelent editor, 
conduce casa de editură  ,, ANAMAROL" cu o susţinută 
producţie de carte; precum şi susţinuta-i muncă de om de radio; 
avem aşadar un profil exemplar al omului cultural, atât de necesar 
timpului de faţă." Radu Cârneci decembrie 2011
Din scrierea autoarei  Rodica Elena Lupu redau:
,,Oamenii se înşală când cred că încetează să se îndrăgostească. 
Acceptăm, cu fiecare nouă etapă, încă o dată şi încă o dată, 
condamnarea iubirii, singura şansă de a ne feri de bătrâneţe.
Pentru fiecare pas, pentru fiecare an, pentru fiecare vârstă 
există o fereastră deschisă prin care să intre o adiere îndrăgostită. 
Există iubiri feciorelnice, iubiri caste, iubiri ingenue, care se mulţumesc 
să vâneze fără păcat. Există iubiri pătimaşe, iubiri înnebunite 
de dorinţă, iubiri acaparatoare, iubiri feroce. Există iubiri 
de o noapte sau de un minut, există iubiri de o vară, de o toamnă, 
de o iarnă, sau de o primăvară, de un an sau mai mult. 
Iubiri definitive,ireversibile, pentru toată viaţa... Clipe în doi. 
Indiferent cât ar dura condamnarea la dragoste,
 o străfulgerare, o clipă, o eternitate, 
sentimentele sunt supuse rostogolorii. (...)
Miracolul iubirii înseamnă fericire, îndoială, dorinţă, gelozie, 
curiozitate, exuberanţă. Cum am putea trăi fără toate acestea? (...) 
Puritatea ademeneşte sentimentele, fericirea se lasă 
prinsă-n laţ măcar o secundă, cât să poţi striga: 
Clipa în doi....... Iubesc!
............................................................................................................................................................ 
Tot la Editura ANAMAROL 2012, din Bucureşti a fost editată 
de către Rodica Elena Lupu  cartea 
,, VISUL UNEI FEMEI CU ALINA",  semnată de Alina Arbajter

10 comentarii: