miercuri, 13 iunie 2018

Editor Rodica Elena Lupu - Caiete studenţeşti, vol.1, de Gheorghe Ionescu Cămăraşu


Tehnoredactare Rodica Elena Lupu
Coperta Roena Woolf
Incă nu s-a scris o istorie a primului război mondial 1914-1918, aşa cum au fost şi cum s-au petrecut evenimentele. Nu s-a scris nimic nici despre adevăratele cauze ce au concurat pe plan mondial la acest flagel care a zdruncinat din temelii întreaga omenire. Istoricii de atunci ca şi cei contemporani, încearcă să justifice cauzele acestui război inventând argumente, politice, economice, revendicări istorice, etc, sau chiar numai acel atentat de la Sarajevo, ce a constituit de fapt semnalul declanşării marelui flagel.(...) Cu secole în urmă şi mai cu seamă de la Revoluţia Franceză, se urmăreşte eludarea adevărului istoric, precum şi aspectul ontologic al fenomenelor istorice ce ar trebui să se conducă în mod firesc şi ne forţat, spre o rzoluţie naturală, nefalsificată, a procesului istoric în sine.(...)  S-au speculat şi exploatat mentalităţile a generaţii întregi de ignoranţi şi semidocşi, utilizându-se în primul rând pretinşii intelectuali oameni fără caracter, arvişti sau oportunişti, toţi fiind utilizaţi în atingerea unor scopuri precise ale forţeleor oculte întotdeauna în antiteză cu interesele vitale ale naţiunilor. 

Fragment din capitolul unu al volumului.
semnat de dl. prof. Ghe. Ionescu Cămăraşu

8 comentarii: