joi, 25 iunie 2015

SIMBIOZE LIRICE, volumul 13 - Antologie de poezie ANAMAROL, editor RODICA ELENA LUPU


Coperta / grafica: George ROCA
Editor / tehnoredactare: Rodica Elena LUPU

SIMBIOZE LIRICE 13

ANTOLOGIE DE POEZIE

ANAMAROL

ION DODU BĂLAN
DAN BODEA
ION BRAD
RADU CÂRNECI
GEORGE CORBU
NICOLAE DRAGOŞ
ADRIAN ERBICEANU
VERONICA MARIA FLORESCU
NICOLAE DAN FRUNTELATĂ
ANA CALINA GARAS
ION HOREA
ZINICA IONESCU
EMIL LUNGEANU
RODICA ELENA LUPU
MIHAI MANOLESCU
CONSTANTIN MIRONESCU
ADRIAN MUNTEANU
GEORGE L. NIMIGEANU
GEORGE ROCA
PAULA ROMANESCU


În ultima vreme apar multe cărţi bune sau mai puţin bune, iar promovarea lor se face, adesea, în cercuri restrânse. Sponsorizările, atâtea câte sunt, se fac pe sprânceană şi cu o dezolantă zgârcenie. Rar se vede câte un act de mecenatism din partea unor primării sau oameni de afaceri. De aceea, cartea apare greu, ca iarba sub piatră, dar apare, totuşi, datorită unor oameni inimoşi, îndrăgostiţi de cultură, iniţiatori de edituri, de reviste de profil, de lansări de carte la biblioteci, la târguri, la dezbateri din cenacluri. Cunosc câţiva scriitori talentaţi, cu autoritate profesională care, spre lauda lor, au asemenea preocupări, conducători de cenacluri şi de manifestări de acest gen, care perpetuează glorioasele tradiţii ale lui Miron Radu Paraschivescu, Victor Papilian, Mihu Dragomir, Adrian Păunescu, Eugen Barbu.
În acest context, fireşte, mult mai cuprinzător, se înscriu excelentele acţiuni ale unor edituri şi reviste din provincie, puţin cunoscute de marele public, ca şi cele din Bucureşti, conduse de oameni talentaţi şi iubitori de frumos. Activitatea acestora ţine aprinsă flacăra creaţiei literare, chiar în bătaia vânturilor care bântuie din toate direcţiile, în perioada acestei nesfârşite tranziţii. În acest context, au loc manifestări prestigioase cu ocazia lansării unor cărţi de referinţă precum cele de la editura ANAMAROL (nume de idilă şi de epopee) patronată de scriitoarea Rodica Elena Lupu, autoare a multor volume de aleasă poezie, a unor romane cu pronunţată şi plăcută structură dramatică.
În orizontul temei, recunosc - „,pedagogic”, Rodica Elena Lupu se impune ca un patron de editură generos, dar exigent pe planul valorii, cu un lăudabil program de promovare a scriitorilor, inclusiv a debutanţilor, publicând o suită de antologii de proză şi de poezie, „Scripta manent” şi „Simbioze lirice”, selectate din creaţia unor scriitori de la noi şi a unor talentaţi scriitori de limbă română din Republia Moldova, Canada, S.U.A., Mexic, Australia, Germania, Spania, Italia, Franţa.
Prof. univ. dr. Ion Dodu BĂLAN


11 comentarii: