vineri, 5 iunie 2015

FILE DIN ISTORIA UNEI FAMILII GORJENE - EDITOR RODICA ELENA LUPU - NOUĂ APARIŢIE LA EDITURA ANAMAROL


Editor
RODICA ELENA LUPU 
  
FILE DIN ISTORIA UNEI FAMILII GORJENE 
  
Cartea de față cuprinde genealogia familiei mele, cu toate ramificațiile sale, precum și unele date despre membrii acesteia, atât cât am putut afla din arhive, din documentele avute la dispoziție, cât și din relatările urmașilor. Pe cât posibil, fișele care privesc diverse ramuri ale familiei sunt însoțite de fotografii și alte imagini care, potrivit intențiilor mele, întregesc înțelegerea personalității și preocupărilor, a vieții trăite de diverși membri ai generațiilor succesive care ne-au precedat sau care ne urmează.  Cercetarea în cauză se întinde în timp până în secolele XVIII-XIX (...) 
  
Autor
SORIN POPESCU 
  
Născut la 23 aprilie 1941 în Ploiești, absolvent în 1961 al Facultății de Drept a Universității din București, deține în prezent funcția de președinte de secție, cu rang de secretar de stat, la Consiliul Legislativ. Este membru fondator și vicepreședinte al Uniunii Juriștilor din România, membru fondator al Societății Academice ”Titu Maiorescu”, membru al Academiei Central-Europene de Științe, Litere și Arte, membru în Colegiul de redacție al revistei ”Dreptul”, coordonator al revistei ”Palatul de Justiție” și al Buletinului de Informare Legislativă editat de Consiliul Legislativ, fost cadru didactic asociat în învățământul superior juridic. Distins cu Ordinul Național ”Serviciul Credincios” în grad de cavaler, precum și cu premii, diplome și medalii ale Senatului României, Uniunii Juriștilor, Societății Academice ”Titu Maiorescu”, R. A. Monitorul Oficial, Curții de Arbitraj Comercial Internațional București etc. Autor al unor cărți și articole juridice și literare. 
  
Cărţi literare publicate: 
  
Personalităţi ale Consiliului Legislativ de-a lungul timpului, Ed. Lumina Lex, 2004, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, 2006 (în colab.); Stele de primă mărime ale presei juridice româneşti, Ed. Lumina Lex, 2005 (în colab.); Fascinantul Ion Barbu (Dan Barbilian) – file inedite, Monitorul Oficial, 2007; A doua carte cu personalităţi ale Consiliului Legislativ de-a lungul timpului, Ed. Lumina Lex, 2009 (în colab.); Nostalgii, Monitorul Oficial, 2011; A treia carte cu personalităţi ale Consiliului Legislativ de-a lungul timpului, Ed. Lumina Lex, 2011 (în colab.); Tempi passati, Ed. Lumina Lex, 2012; A patra carte cu personalităţi ale Consiliului Legislativ de-a lungul timpului, Ed. Lumina Lex, 2014 (în colab.). 

8 comentarii: