marți, 20 februarie 2018

PRINTRE SILABE, de Rodica Elena Lupu, prefaţa Zoe Dumitrescu Bușulenga

Editura DACIA, Cluj Napoca 1986
Editura ANAMAROL, Bucureşti, 2017

Reuşesc să stabilesc uşor puncte de comunicare cu cei care iubesc cartea. Şi asta pentru că formaţia mea este de umanist, de carte, de cultură aşa cum o înţelegeam pe vremuri nioi, intelectualii. Aveam nişte modele, pe care am încercat să le urmăm.
Admiraţie, Rodica Elena Lupu! Şi nu pentru că azi am aflat că am fost şi sunt modelul dumneavoastră încă din liceul urmat, secţia umanistică. Vă admir pentru ceea ce scrieţi din suflet, pentru suflet.
Poezia ţine de partea cea mai ascunsă, cea mai intimă a fiinţei noastre. Poezia echivalează aproape cu o rugăciune. În poezie te cufunzi pentru a te întoarce cu frumuseţe, în rugăciune intri pentru a te integra absolutului.
Am citit cu plăcere volumele “Printre silabe” şi “Solitar”, semnate Rodica Elena Lupu, care au apărut la Editura Dacia Cluj Napoca. Poeziile m-au încântat şi prevăd că veţi avea un viitor strălucit în literatură,
Aveţi ce meriţi, continuaţi şi scrieţi, aveţi talent, aveţiI ce meriţi din toate punctele de vedere.

Zoe Dumitrescu Buşulenga
Bucureşti, 1998


12 comentarii: