marți, 24 octombrie 2017

AMBASADA ROMÂNIEI ÎN SPANIA - LANSARE DE CARTE ŞI CD - RODICA ELENA LUPUPOETUL

Torent de bunătate,
Trubadur cu rană din iubire,
Poetul, vindecător tăcut al clipei
Aduce dorul mai aproape.

Cu soarele în privire
deschide ferestrele candorii,
Cu fiorii viselor, ai inimii
Topeşte gheaţa lumii!

Umbră sângerândă, freamăt,
Cascadă de taine şi mistere
Deschide porţi cereşti
Luminând poteci către altare.

Obsedat nu de Sine,
Nici de templul timpului,
Ci de izvorul bătrân, nesfârşit...
Vibrează cu trupul anilor,
Dăruind armonie, tandreţe.

Poetul pictează pe chipuri
Aripi din cuvinte.
Poetul rămâne ecoul viu,
Umbra fascinantă a clopotului

şi neliniştea din cuvânt.

Din volumul PRINTRE SILABE - de Rodica Elena LUPU
prima ediţie 1986 - Editura DACIA - Cluj Napoca
Ediţia a doua Editura ANAMAROL, Bucureşti, 2017

12 comentarii: