marți, 17 noiembrie 2015

SIMBIOZE LIRICE - ANTOLOGIE DE POEZIE ANAMAROL, editor RODICA ELENA LUPU

Atelier international de creatie artistica literara si spirituala in spatiul romanesc: Confluente Literare


Editor/Tehnoredactare RODICA ELENA LUPU
Coperta/Grafica GEORGE ROCA
Ilustratia copertei: Cristian Petru Bălan: "Pictandu-l pe Eminescu"

Dragi iubitori ai poeziei, prezent fiind la lansare Antologiei de poezie „SIMBIOZE LIRICE, care s-a desfăşurat la librăria Mihai Eminescu din Bucureşti am fost impresionat. 
Directoarea editurii ANAMAROL, scriitoarea, omul de cultură Rodica Elena LUPU a avut o idee extrem de generoasă şi nu numai generoasă, foarte utilă în cadrul oricărei literaturi şi în cadrul legăturilor dintre scriitori. Aşa se face că au apărut până acum 16 volume din „SIMBIOZE LIRICE”, Antologia de poezie ANAMAROL, un act de cultură cu totul şi cu totul lăudabil a celor două personalittăţi, Rodica Elena LUPU editor şi tehnoredactor şi George ROCA, grafician (coperte si fotografiile poeţilor). 
Sunt câteva antologii în literatura română de luat în seamă. Este a lui Perpesicius şi Pillat, este a lui Zaharia Stancu, a lui Giurgiuca, de referinţă. În acest corp de antologii iată întâlnim un număr important de cărţi, în antologiile contemporane realizate de cele două personalităţi evocate aici, cu pricepere profesională, cu gust estetic remarcabil, colegialitate şi obiectivitate salutară. Sunt scriitori din toate locurile, din toate generaţiile, din toate orientările estetice, extrem de variate. Antologiile acestea au darul de a face cunoscuţi numeroşi scriitori talentaţi şi de a promova talente autentice. Am citit multe din ele cu satisfacţie şi cu folos. Acele note bio-bibliografice sunt contribuţii reale la o viitoare istorie a literaturii române serioase. Sunt lucruri care nu le găseşte nimeni nicăieri. Aici ei au acest dar şi acest merit de a le strânge. Dintr-o istorie literară serioasă nu trebuie să lipsească nimeni. Aşa cum am spus că, din Eminescu nu trebuie să lipsească un rând nepublicat, dintr-o cultură sau dintr-o istorie literară nu trebuie să lipsească nimeni. Tu te duci, îl cauţi, vezi cine e, ce a scris, cum a scris şi îţi vezi de treabă. Nu faci experimenţe pe sensibilitatea şi personalitatea anumitor oameni.
Activitatea acestora ţine aprinsă flacăra creaţiei literare, chiar în bătaia vânturilor care bântuie din toate direcţiile, în perioada lungii tranziţii. În acest context, au loc manifestări prestigioase cu ocazia lansării unor cărţi de referinţă precum cele de la editura ANAMAROL, a talentatei scriitoare Rodica Elena LUPU, cu nume din idilă şi din epopee, autoare a multor volume de aleasă poezie, a unor romane cu pronunţată şi plăcută structură dramatică, pe care le recomand cu toată căldura cititorilor. 
În orizontul temei recunosc „,pedagogic”, Rodica Elena LUPU se impune ca un patron de editură generos, dar exigent pe planul valorii, cu un lăudabil program de promovare a scriitorilor, inclusiv a debutanţilor. Şi apar cărţi valoroase, adevărate surse de informare care fac în planul relaţiilor culturale dintre românii de pretutindeni mai mult decât un Institut. 
Aşadar, scriitoarea Rodica Elena LUPU publică la editura ANAMAROL şi o suită de antologii de proză şi de poezie, selectări din creaţia unor scriitori din numeroase localităţi din ţară şi a unor talentaţi scriitori de limbă română din alte ţări. 
Cititorull se va întâlni în „SIMBIOZE LIRICE” – Antologia de poezie ANAMAROL cu poeţi talentaţi. 
Cinste cui realizează asemenea lucrări!

Octombrie 2015
Prof. univ. dr. Ion Dodu BĂLAN

12 comentarii: